Faktory ovlivňující hodnocení vyhledávačů Search Engine Ranking Factors

Překlad anglického textu ze SEOmoz

Autorem anglického textu je Rand Fishkin.

Přeložil Béďa (www.beda.unas.cz).

Poznámky, připomínky, rady a konstruktivní kritiku k mému né zrovna dokonalému překladu můžete napsat do komentářů pod překladem nebo přímo mě na mail.

Je to můj první překlad, nemám s tím žádné zkušenosti, proto je překlad místy nepřesný a často dost kostrbatý.

Text se vztahuje především k zahraničním vyhledavačům a anglicky psaným textům, některé faktory se proto asi na česky psané textu nebudou vztahovat (google bude asi těžko hodnotit pravopis nebo úrověň českého textu). Většina faktorů ale určitě platí i na naše poměry a vyhledavače.

Obsah:

 1. Úvod do hodnotících faktorů
 2. Přispivatelé
 3. Nejdůležitější faktory
 4. On-page faktory ovlivňující hodnocení(31)
 5. Faktory ovlivňující hodnocení všech dokumentů na webu:(23)
 6. Faktory ovlivňující hodnotu odkazu(25)
 7. URL, hostingové, technické a faktory na straně serveru:(12)
 8. Škodlivé hodnotící faktory(12)

Úvod do hodnotících faktorů

Tento článek obsahuje ucelený seznam faktorů, které mohou ovlivnit pozici dokumentu v hlavních vyhledávačích(Yahoo!, MSN, Google & AskJeeves) pro konkrétní slovo nebo frázi. Ačkoli je nemožné které z těchto položek ovlivňují který vyhledávač nebo jak jsou jednotlivé faktory důležité, vytvořil jsem odhadovanou stupnici důležitosti zastoupenou těmito symboly:

Mimořádný význam

Mimořádný význam

Tyto faktory mají hlavní vliv na pořadí ve výsledcích vyhledávání hlavních vyhledávačů.
Velký význam

Velký význam

Tyto faktory mají velký dopad na změnu hodnocení webového dokumentu v SERP.
Střední význam

Střední význam

Tyto faktory mají střední vliv na pořadí v SERP, ale nejsou hlavní.
Malý význam

Malý význam

Tyto faktory mají nějaký dopad na hodnocení a mohou být důležité ve vysoce konkurenčním prostředí.
Bezvýznamné

Bezvýznamné

Tyto faktory jsou málo důležité pro změnu pozice webových dokumentů. Mohou mít nějaký efekt v určitých dotazech nebo dokumentech.

Pro každý faktor, 13 lidí (já a 12 dalších z oboru) hlasovalo o  důležitosti každého faktoru. Pak jsem zprůměroval hlasy a do výsledků, které vidíte vedle faktorů. Dále, průměrná (která ukazuje jaké jsou odchylky mezi hlasy) je také vedle každého faktory aby bylo vidět, jestli tu jsou tu rozdíly v chápání důležitosti daného faktoru nebo jestli se všichni shodují.

Hodně rozporuplné

Hodně rozporuplné

Tyto faktory mají hodně různých názorů na na jejich důležitost.
Poněkud rozporuplné

Poněkud rozporuplné

Tyto faktory mají nějaké rozepře ohledně jejich důležitosti.
Průměrná shoda

Průměrná shoda

Tyto faktory mají průměrnou úroveň rozdílů názorů.
Částečná shoda

Částečná shoda

Na hodnotě těchto faktorů někteří lidé shodují.
Všeobecný souhlas

Všeobecný souhlas

Na hodnotě těchto faktorů se hodně lidí shoduje.

Faktory zde zapsané představují souhrnný seznam faktorů, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit hodnotu webového dokumentu. Jestli máte otázky, nebo chcete přispět delšími nápady napište mi (původní autor - anglicky).

Seznam přispivatelů

Následující lidé umožnili vznik tohoto projektu zasláním jejich názorů na každý faktor a přidáním komentářů kde to shledali důležité. Poznamenal jsem si hodně z těch komentářů v mých popisech faktorů a každý výsledek reprezentuje skupinu všech názorů. Velký dík:

Danny Sullivan http://www.searchenginewatch.com
Dan Thies http://www.seoresearchlabs.com
EGOL Profile @ SEOmoz
Graywolf http://www.wolf-howl.com
Jill Whalen http://www.highrankings.com
Donna Fontenot http://www.seo-scoop.com
Michael Martinez http://www.michael-martinez.com/
Bill Slawski http://www.cre8asiteforums.com
Ammon Johns http://www.webmarketingplus.co.uk/
Scottie Claiborne http://www.successful-sites.com/
2K http://www.2kmediat.com/kkmediat/eng/
Todd Malicoat http://www.stuntdubl.com
Rand Fishkin Moje hlasy jsou také zahrnuty do průměrů.

Nejdůležitějsší faktory

Zde je 10 nejhodnotnějších faktorů z 5 kategorií:
 1. Title Tag - 4.57
 2. Anchor Text odkazů - 4.46
 3. Klíčová slova v textu dokumentu - 4.38
 4. Dostupnost dokumentu - 4.3
 5. Interní odkazy na dokument (ze stejného webu) - 4.15
 6. Hlavní téma webu - 4.00
 7. Externí odkazy na odkazující stránky - 3.92
 8. Odkazová popularita webu v tematické skupině - 3.77
 9. Celková odkazová popularita webu -3.69
 10. Keyword Spamming - 3.69

On-page faktory (na stránce) ovlivňující hodnocení:

Následující faktory jsou on-page položky, které ovlivňují hodnocení přímo tím, že jsou částí indexovaného a retrieved dokumentu. Některé z nich se neaplikují na všechny dokumenty, zatímco ostatní jsou standardem.

Zobrazit s komentáři přispivatelů - anglicky
   

Název faktoru

Popis

Mimořádný význam Poněkud rozporuplné

Title Tag

Průměr 4.57 | Std. Odchylka 1.12

Tag <title> v HTML, který se obvykle ukazuje nahoře v okně prohlížeče a často také v SERP jako popisek webové stránky.

Velký význam Průměrná shoda

Klíčová slova používaná v textu dokumentu

Průměr 4.38 | Std. Odchylka 1.00
Používání cílových klíčových slov v textu dokumentu.
Velký význam Průměrná shoda

Odkazy na dokument z interních stránek webu

Průměr 4.15 | Std. Odchylka 0.95
Konkrétní důležitost stránky ve vnitřní struktuře webu je závislá na tom, kolik stránek z webu na ni odkazuje. Interně dobře prolinkovaný dokument je všeobecně lépe hodnocen, než nějaká zapadlá a pohřbená stránka.
Střední význam Průměrná shoda

Unikátnost textu dokumentu

Průměr 3.38 | Std. Odchylka 0.92
Unikátní prvky dokumentu je to, co všeobecně vyhledávače hledají. Když jsou unikátní části dokumentu (text nebo obsah) přesnou kopií jiného dokumentu (ať už na vašem webu nebo jinde na internetu), hodnota této stránky bude velmi malá, nebo bude z výsledků vyřazena úplně.
Střední význam Průměrná shoda

Příbuzná slova v textu dokumentu

Průměr 3.31 | Std. Odchylka 1.06
Spolu s aktuálními cílovými slovy/frázemi vyhledávače zkoumají celý text dokumentu aby zjistili, jestli ostatní slova/fráze souvisí s hlavním slovem/frází.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Externí odkazy na dokument

Průměr 3.08 | Std. Odchylka 1.14
Weby a stránky odkazující na dokument. Může to pozitivně nebo negativně ovlivnit hodnocení založené na kvalitě odkazů, jejich vztahů k odkazujícímu dokumentu a žádné vztahy mezi weby hostujícími dokumenty.

The sites and pages linked to from a document. These may positively or negatively influence rankings based on the quality of the links, their relationship to the linking document and any existing relationships between the sites hosting the documents.

Střední význam Průměrná shoda

Věk dokumentu

Průměr 2.77 | Std. Odchylka 0.97
Téměř vždy má dokument "zahajovací datum" počítané vyhledávači jako první poznámka robota o stránce nebo odkazu na stránku. Starší dokumenty mohou být brány jako hodnotnější, důvěryhodnější a spolehlivější než nové dokumenty, zejména když mají odkazy budované průběžně po dlouhou dobu. Nové dokumenty mohou být aktuálnější nebo relevantnější na časově citlivé dotazy.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Uvádění odkazů nebo zdrojů

Průměr 2.77 | Std. Odchylka 1.19
Citace (jako poznámky pod čarou nebo koncové poznámky ve vědeckých článcích) mohou odkazovat na další informace nebo zmínky o publikacích, dokumentech nebo článcích ze kterých byli informace čerpány. Tento faktou může být běžnější v dotazech zaměřených na akademická nebo školní témata.
Malý význam Částečná shoda

Příbuznost & hodnocení Stemming & Plurality Evaluation

Průměr 2.39 | Std. Odchylka 0.74
Slova použitá na stránce nebo v dotatu mohou být vyhledávači považována za stejné nebo jen příbuzné. Když slovo pochází z jeho kořenové formy (to jest financing & finance to finac) může být text odkazu, dotaz, atd. obsahující to slovo rovnocený & zaměnitelný.

Terms used on a page or in a query may be the same or only related by search engines. If a term is stemmed to its root form (i.e. financing & finance to financ) it could be that anchor text, queries, etc. containg that term would be equivalent & interchangeable.

Malý význam Poněkud rozporuplné

Meta tag description

Průměr 2.39 | Std. Odchylka 1.21
Meta tag description je velmi zastaralé značka, ale je stále použitelní pro přesný popis vaší stránky pro vyhledávače. V některých případech mohou vyhledávače dokonce použít tento tag jako popis vaší stránky ve výpisu výsledků vyhledávání. Dává vám lepší kontrolu nad obsahem a zprávou. Je otázkou, zda klíčové slovo v tomto tagu má nějaký dopad na hodnocení.
Malý význam Poněkud rozporuplné

Znaky úrovně spisovatele High Level Authorship Marks

Průměr 2.38 | Std. Odchylka 1.21
Toto jsou strukturní známky, které část obsahu jsou z velkou hodnotu. Ačkoli nemůžeme znát všechny faktory, které se požívají při určování kvality dokumentu automatickou analýzou, je to celkem odhadnutelné od toho, kolik času a úsilí hlavní vyhledávače investovali do hledání automatizovaných systému určující relativní kvalitu dokumentů.

These are structural signs that a piece of content is of great merit. Although we may not be aware of all the factors that fit into determining a document's quality through automated analysis, it is presumed by many that the major search engines have invested time and effort to find automated systems to measure a document's relative quality.

Malý význam Poněkud rozporuplné

Uspořádání textu dokumentu

Průměr 2.31 | Std. Odchylka 1.26
V určitých dokumentech, zejména v těch s dlouhým obsahem a jasnou hierarchií nebo uspořádáním, může mít pořádek slov, frází, vět a pojmů vliv na hodnocení.
Malý význam Průměrná shoda

Text v Alt/Title atributech Img Tagu Text in Alt/Img Title Tags

Průměr 2.23 | Std. Odchylka 0.97
Textu v alt a title atributech img tagů je součástí textu dokumentu, přesto pravděpodobně neprochází podrobnou kontrolou kvality, gramatiky a spisovatelské úrovně, atd. Oba tyto atributy se běžněji používají pro cílení vyhledávání obrázků ve vyhledávačích spolu s názvem souboru.

The use of text in alt tags and image tags is figured into the overall text in a document, although it probably does not undergo the scrutiny of body text in terms of quality, grammar, reading level, etc. Both of these tags are more commonly used for targeting image searches at the engines, along with the filenames of the images shown.

Malý význam Poněkud rozporuplné

Nadpisy odstavců

Průměr 2.23 | Std. Odchylka 1.12
Jestli se pomocí nadpisů odstavců (Hx tagy) nebo formátování může dávat konkrétní důraz na námět stránky a ukazovat tak rozmanité aspekty tématu se diskutuje. Když jsou náměty těchto nadpisů rozmanité a stále se točí kolem tématu, může to být prospěšné.
Malý význam Poněkud rozporuplné

Rozmanitost & % změn obsahu

Průměr 2.23 | Std. Odchylka 1.19
Spolu s historickými a současnými změnami vyhledávače sledují i množství obsahu a části, které se během updatů změní. Například kosmetické změny (barvy, fonty) mohou být ignorovány spolu se změnami všech dokumentů na webu (například při změně šablony). Vyhledávače chtějí dokument, který "jde s dobou" - přidáváni nového obsahu a změnami starého, který už je neplatný.
Malý význam Průměrná shoda

Jazyk dokumentu

Průměr 2.15 | Std. Odchylka 0.95
Pro zjevné důvody jazyk dokumentu souhlasící s dotazem a uživatelskou pozicí (podle IP adresy nebo verze vyhledávače ( např. google.de, yahoo.jp, atd.) je velmi významný pro hodnocení dokumentu.
Malý význam Průměrná shoda

Klíčová slova v URL

Průměr 2.15 | Std. Odchylka 1.02
Používání klíčových slov/frází v aktuální URL dokumentu může mít nějakou váhu pro vyhledávače, když jsou použity odděleny.
Malý význam Částečná shoda

Meta tag keywords

Průměr 2.08 | Std. Odchylka 0.9
Ačkoli je to z velké části pozůstatek z mládí HTML, meta tag keywords se je stále používán vyhledávači jako reference slov na stránce. To může mít hodnotu jako vypsání vašich hlavních cílů, když ne jinak, alespoň do tohoto tagu.
Malý význam Částečná shoda

Hloubka zanoření dokumentu ve webu

Průměr 1.92 | Std. Odchylka 0.92
Hloubku zanoření dokumentu určuje minimální počet kliků (odkazů, které musí být následovány) potřebných k dosažení požadovaného dokumentu.
Malý význam Hodně rozporuplné

Používání H1, Bold & dalších vizuálních tagů

Průměr 1.92 | Std. Odchylka 1.44
Dalším ukazatelem moderní on-page optimalizace bylo používání Hx, bold, strong a dalších zvýrazňujících tagů ukazující vyhledávačům na částečný význam slova nebo fráze. Tato technika není ještě úplně bezvýznamná a může to být důležité pro zvýraznění slov, která se často vyhledávají pro návštěvníky webu. Proto je praktikování stále rozšířené. Jak vyhledávače používají tyto data je otázkou stejně jako jestli je nepovažují za ukazatel "přeoptimalizace".
Malý význam Průměrná shoda

Používání kotev a vnitřních odkazů v dokumentu

Průměr 1.85 | Std. Odchylka 1.10
Vyhledávače mohou používat pojmenované kotvy, obzvláště v delších dokumentech nebo těch s uspořádanou strukturou jako pomoc s tříděním a hodnocením.
Malý význam Průměrná shoda

Častost updatů dokumentu

Průměr 1.85 | Std. Odchylka 1.10
Během doby může dokument změnit obsah nebo odkazy. Vyhledávače které pravidelně znovu prohledávají stránky (jak často záleží na důležitosti a častosti změn) mohou přidat na hodnotě pravidelně updatovaným stránkám. Hodnota updatů se neodvíjí jen od častosti změn, ale počítá se z tabulky všech změn dokumentu v historii.
Malý význam Všeobecný souhlas

Délka dokumentu

Průměr 1.54 | Std. Odchylka 0.63
Délka nebo velikost dokumentu obě vyjádřené v KB velikosti a počtem slov nebo znaků může ovlivnit hodnocení. V některých případech mohou vyhledávače upřednostňovat kratší, stručnější dokumenty, jindy zase delší, detailnější články. Neexistuje optimální délka a velikost, ale může to být použito vyhledávači při hodnocení.
Malý význam Částečná shoda

Typ dokumentu

Průměr 1.54 | Std. Odchylka 0.84
Typy dokumentu jako .pdf, .doc, .txt a další mohou být zahrnuty nebo být lépe či hůře hodnoceny. Záleží na dotazu a schopnostech vyhledávače. Například když uživatel hledá odborné dokumenty PDF and MS Word dokumenty mohou být žádoucí.
Bezvýznamné Částečná shoda

Kvalita textu dokumentu

Průměr 1.46 | Std. Odchylka 0.75
Ačkoli je to velice subjektivní, je zde několik návrhů metod pro automatické zjišťování kvality textu. Nejčastěji se používá porovnávání kvalitních dokumentů s nekvalitními pro nalezení přirozených identifikačních znaků jednoho nebo druhého. Potom se používají tyto identifikátory pro klasifikování dalších dokumentů. Zdali a jak brzy to bude mít dopad na hodnocení je otázkou.
Bezvýznamné Průměrná shoda

W3C Validita

Průměr 1.46 | Std. Odchylka 0.93
W3C organizace webových standardů vydává požadavky na validitu. Tyto standardy jsou používané mnoha webovými sídly pro tvoření "správného" HTML kódu dokumentu. Zdali vyhledávače vyžadují validaci je otázkou, ale může to být jeden z méně významných hodnotících faktorů.
Bezvýznamné Průměrná shoda

Gramatická správnost textu dokumentu.

Průměr 1.46 | Std. Odchylka 1.08
Jestli vyhledávače používají kontrolu gramatiky je otázkou, ale bylo to zaznamenané vědeckými magazíny a zkoumáno jako možná metoda určení relativní kvality dokumentu. Dokumenty, které budou gramaticky správné (myslím si, že to nebude úplně striktní) mohou být lépe hodnoceny.
Bezvýznamné Všeobecný souhlas

Interní odkazy v dokumentu

Průměr 1.3 | Std. Odchylka 0.6
Vnitřní dokumenty odkazující na stránku mohou pomoci ukázat vyhledávačům hlavní námět a obsah stránky. Stále navigační odkazy (ty v menu nebo patičkové navigaci) budou ignorovány.

The relevant internal documents pointed to by a page may help to indicate to a search engine the subject of the page and the general subject of the content therein. Persitent navigation links (those in a menu or footer nav) will generally be ignored.

Chápu to tak, že po nich robot půjde, ale nebude s nimi počítat PR stránky. Je to celkem divný, ale ne nelogický.
Bezvýznamné Všeobecný souhlas

Pravopisná správnost textu dokumentu

Průměr 1.23 | Std. Odchylka 0.58
Stejně jako gramatika, správnost pravopisu může být používána vyhledávači pro určení kvality textu. Tento faktor bude zejména aplikovat na weby v kategoriích jako je humor, kultura a umění. V ostatních oblastech, kde jsou chyby pravopisu záměrné se na to nebude brát zřetel.

This factor will most likely be applied relative to the query entered so that sites in particular categories, such as humor, culture-specific, artistic and other areas where misspellings are intentional do not get filtered.

Bezvýznamné Všeobecný souhlas

Frekvence stopslov

Průměr 1.23 | Std. Odchylka 0.58
Stopslova (obecně zájmena (asi - non-noun nebo slova jako: a, dnes, cz, tímto, budeš, budem, byli, jses, můj, svým, ta, tomto, tohle, tuto, tyto, jej, zda, právě, ji, nad, nejsou, či, pod, mezi, jsem, tento, a tak dále zdroj: www.krutis.com) jsou používána vyhledávači pro zjištění stylu psaní. Vysoká frekvence znamená delší styl psaní(články) , zatímco nízká frekvence ukazuje na úderný a propagační styl psaní (bezodstavcový).Může to často záviset na dotazu a ovlivňovat ty hledání, kde je jeden styl jasně preferován před tím druhým.
Bezvýznamné Všeobecný souhlas

Čtenářská úroveň textu dokumentu Reading Level of Document Text

Průměr 1.08 | Std. Odchylka 0.27
Čtenářská úroveň textu (jak dobře se text čte) je typicky počítána měřením slov v dokumentu a měřením jejich slabik nebo nesrozumitelnosti oproti seznamům slov ze školních metodických pokynů. Vyšší nebo nižší úroveň textu nemusí nezbytně znamenat lepší nebo horší výsledek, ale vzhledem ke konkrétnímu vyhledávané frázi může být úrovni textu přikládána větší či menší důležitost.

Reading level is typically calculated by measuring the words in a document and measuring their syllables or obscurity against wordlists from educational guidelines. Thus, complex documents might be considered to be at a 12th or 13th grade level (high school senior or college freshman in the US) while low-level, simplistic documents would be at a 5th or 6th grade reading level. A higher or lower level does not necessarily indicate a better result, but based on search terms, it could be more or less likely that a higher or lower reading level document would be preferable.

Faktory ovlivňující hodnocení všech dokumentů na webu:

Následující faktory ovlivňují všechny dokumenty na konkrétním webu. Na tyto faktory působí celková velikost a zaměření webu na kterém dokumenty jsou, proto ovlivňují všechny stránky webu.

The following factors affect all documents hosted at a particular website. These factors influence the overall strength and focus of the site where documents are hosted, thereby affecting any page at the site.

Zobrazit s komentáři přispivatelů - anglicky
    Jméno faktoru Popis
Velký význam Poněkud rozporuplné

Hlavní námět webu

Průměr 4.00 | Std. Odchylka 1.11
Hlavní téma webu(určené analýzou obsahu hostovaných dokumentů) může ovlivnit jak bude stránka hodnocena na podobné nebo off-topic náměty. Když je web úzce zaměřen na jedno téma, dokumenty na tomto webu, které mají širší téma mohou mít větší šanci na dobré hodnocení. Je zde také mnoho webů zaměřených na zprávy nebo poskytování všeobecných informací (CNN.com, Topix.net, atd.) které mají mnoho témat a mohou mít dobré hodnocení dokumentů na široký záběr témat.

A website's primary topic (as determined through analysis of the content opf its hosted documents) may influence how well it is able to rank pages on similar, corresponding or off-topic subjects. If a site is particularly focused in one niche or another (from finance to politics to restaurants), documents hosted at that site on specific subjects encompassed by the broader topic may have a better chance of ranking well. There are also many sites on topics like news or general information distribution (e.g. CNN.com, Topix.net, etc.) that encompass all or many subjects equally and may be able to rank documents for a wide variety of topics.

Velký význam Hodně rozporuplné

Odkazová popularita webu v tematické skupině

Průměr 3.77 | Std. Odchylka 1.48
Tematické skupiny jsou vytvářeny vyhledávači jako skupiny webů, které na sebe navzájem často odkazují a mají podobné tema. Protože tematické skupiny jsou relevantní a "on-topic", odkazy z nich mají větší váhu. Pro weby, které jsou v tematické skupině mohou být odkazy ze skupiny shledány relevantnější a autoritativnější na tema skupiny.

Topical communities are measured by the search engines as groups of websites who interlink to and with one another frequently and carry a similar topic or theme. Since topical communities are relevant and "on-topic", the links from them carry great weight. A site that is included in a topical community by way of links from many other members may be considered more relevant and authoritative on the community's subject matter.

Velký význam Hodně rozporuplné

Celková odkazová oblíbenost webu

Průměr 3.69 | Std. Odchylka 1.49
Celková odkazová popularita jednoduše znamená důležitost všech odkazů na unikátní doménu, odkaz z důležitějších webů (vzhledem k jejich vlastní odkazové popularitě) obvykle mají větší váhu.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Struktura vnitřních odkazů

Průměr 3.23 | Std. Odchylka 1.12
Struktura vnitřních odkazů webu může ovlivnit hodnocení jeho stránek na základě jejich organizace. Vyhledávače a návštěvníci očekávají stejné uspořádání navigace - od širokého námětu k úzkému. Weby s tímto typem odkazové struktury mohou být oceněni lepším hodnocením.

A site's internal link structure may influence the rankings of its pages by virtue of its organization. Search engines and visitors alike typically expect a persistent set of navigation elements as well as a hierarchy from broad subject matter to narrow. Sites exhibiting these types of linking structures may be rewarded with better rankings.

Střední význam Částečná shoda

Počet nových příchozích odkazů na stránku

Průměr 3.08 | Std. Odchylka 0.73
Odkazy ukazující na dokument mohou mít datum zaznamenání vyhledávači pro pomoc s určením správné hodnoty nových odkazů. To může změnit hodnocení nějakých dokumentů no webu, když dostávají přímé externí odkazy nebo ne.

The links pointing to a document over time may be measured and have data extrapolated by the search engines to help the determine the legitimacy and value of new links. This may in turn affect the rankings of any documents hosted at the site, whether they are directly receiving external, inbound links or not.

Střední význam Poněkud rozporuplné

Tematické relevance příchozích odkazů na web

Průměr 3.08 | Std. Odchylka 1.21
Odkazy ukazující na web mohou být shledány relevantní nebo off-topic. V druhém případě, může být jejich hodnota ignorována. Jejich relevance se určuje podle toho na co ostatní odkazy na odkazující stránce ukazují, podle námětu odkazující stránky/webu a vztahu mezi těmi dvěma weby. Když na web vede hodně relevantních, on-topic odkazů z relevantních, on-topic webů, dokumenty na tomto webu mohou být lépe hodnoceny.
Střední význam Hodně rozporuplné

Anchor text příchozích odkazů na web

Průměr 3.08 | Std. Odchylka 1.59
Při určování hlavního námětu webu, mohou být brány v úvahu texty všech dokumentů na webu a texty všech příchozích odkazů. Když mnoho odkazu s anchor textem, který je "on-topic" odkazuje na dokument, ten dokument může mít větší šanci na lepší hodnocení pro daný výraz.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Věk webu

Průměr 2.92 | Std. Odchylka 1.14
Věk webu může ovlivnit hodnotu hostovaných dokumentů. Starší weby jsou všeobecně považovány za důvěryhodnější než novější weby.
Střední význam Průměrná shoda

Jazyk webu

Průměr 2.62 | Std. Odchylka 0.92
Jazyk dokumentů na webu může zvýšit nebo snížit hodnocení ve jazykově-specifických vyhledávání (např. Google.de, Yahoo.jp, atd.).
Střední význam Průměrná shoda

Historical User-Action Metrics Related toSite

Průměr 2.62 | Std. Odchylka 1.00
To, na co uživatelé nejčastěji klikají v SERPs může kladně ovlivnit hodnocení daných stránek. Když se uživatel okamžitě po kliknutí na položku v SERP vrátí zpět a vybere jinou položku, může to mít opačný vliv na hodnocení.

The primary user-action in the SERPs would be a click-through to a search result. If a site receives a high click-through rate in the natural results and few searchers return to the engine immediately to select an alternate result or conduct a new search, the website and any hosted documents may benefit.

Malý význam Průměrná shoda

Počet smazaných odkazů na web

Průměr 2.31 | Std. Odchylka 0.99
Data o kolísání, vytváření a mazání odkazů mohou být vyhledávači ukládána. Tato data mohou být pak použita při analýze budoucích aktivit, předpovídání, porovnávání s ostatními weby a hledání výjimek. Weby, na které míří málo stálých odkazů mohou být hodnoceny hůře než weby, které mají stálé odkazy. Další weby, kde je stagnace odkazů rychlá mohou být srovnávány s ostatními k zjišťování, jestli je tento fenomen normální. Všechny tyto faktory mohou během doby zvyšovat nebo snižovat hodnocení dokumentů na webu.

As links are found by the search engines pointing to a site and others that are removed disappear from the cached pages, data about link fluctuation, generation and dissipation can be stored in the search engines' repositories. This data may then be used to analyze future activity, make predictions, compare against other sites and find abnormalities. Sites that receive very few permanent links may be ranked lower than those whose links remain. Other websites where link stagnation is fast may be compared against others in the industry to see if this phenomenon is normal. All of these factors of link gain and loss over time may result in higher or lower rankings for hosted documents.

Malý význam Poněkud rozporuplné

Domény Domain Extension

Průměr 2.31 | Std. Odchylka 1.20
.com, .net, .biz jsou komerční domény, běžně dostupně všem. Ale domény jako .gov, .mil nebo .edu může koupit a spravovat jen ten, kdo má speciální práva. Tyto domény mohou být vyhledávači považovány za důvěryhodnější a tudíž lépe hodnoceny.
Malý význam Poněkud rozporuplné

Sémantické spojení hostovaných dokumentů Semantic Connections of HostedDocuments

Průměr 2.15 | Std. Odchylka 1.17
Sémantické spojení mezi dokumenty na webu může ovlivnit jejich hodnocení. Když, například, hodně dokumentů na jednom webu má stejné téma, ten web může být považován za on-topic na dané téma a proto být lépe na to téma hodnocen.
Malý význam Poněkud rozporuplné

Klíčová slova v názvu domény

Průměr 2.08 | Std. Odchylka 1.14
Vyhledávače mohou brát v úvahu hodnotu klíčových slov nebo relevantních výrazů/frází v aktuálním názvu domény webu. Weby s těmito relevantními výrazy/frázemi názvu domény mohou být zvýhodněny.
Malý význam Hodně rozporuplné

Počet dokumentů na webu

Průměr 2.00 | Std. Odchylka 1.41
Velikost webu počítaná podle počtu dokumentů na webu může snižovat nebo zvyšovat hodnocení, záleží na tom, jestli to vyhledávače vyhodnotí jako výhodné pro hledaný výraz.

The size of a website as measured by the number of documents hosted on the site may raise or lower rankings depending on whether a search engine has a query-dependent or universal preference for larger/smaller sites.

Malý význam Částečná shoda

Dřívější hodnocení webu

Průměr 1.92 | Std. Odchylka 0.73
Dřívější umístění webu (a dokumentů na něm) ve výsledcích vyhledávání může být vyhledávači použito pro zjišťování jestli jsou dokumenty hodnoceny mnohem lépe než dříve. To se často při zjišťování, jestli velké skoky v hodnocení za krátkou dobu byly přirozené nebo za použití spamu. Další využití pro tato data jsou také možná.

A site's rankings(and its hosted documents') in the search results over time may be used by a search engine to influence ranking ability up or down over new documents or documents suddenly ranking much better than before. This is most often used in cases where large jumps in rankings over a short period are seen and the engine wants to investigate whether that jump was natural or the result of spamming, but other uses for the data are also possible.

Malý význam Částečná shoda

Spojovací znaménka ve jménu domény

Průměr 1.92 | Std. Odchylka 0.73
Bylo zaznamenané při několika příležitostech, že dvě, nebo více spojovacích znamének v doméně mohu ukazovat na nízkou kvalitu nebo možnost spamových spekulací na webu. Tyto data mohou být použita vyhledávači ke snížení hodnocení webu nebo dokumentů na něm.
Malý význam Průměrná shoda

Existence mapy stránek webu

Průměr 1.92 | Std. Odchylka 1.07
Mapa stránek může přes anchor a title text zvýšit rychlost crawlování stránek a tím i efektivitu hodnocení dokumentů.
Malý význam Částečná shoda

Členství v Sitemaps/placených programech Membership in Sitemaps/Paid InclusionPrograms

Průměr 1.77 | Std. Odchylka 0.89
Používání programů jako jsou Google sitemaps nebo Yahoo!'s paid inclusion supposedly neovlivňuje hodnocení vyhledávačů, ale rychlost crawlování a tím dává vašim dokumentům větší šanci na čerstvější, relevantnější obsah ve výsledcích hledání.
Malý význam Částečná shoda

Rychlost přidávání/změn dokumentů

Průměr 1.615 | Std. Odchylka 0.74
Celková rychlost a častost obměny dokumentů(přidávání nových a mazání starých dokumentů) může mít dopad na hodnocení. Během času může mít zrychlení nebo zpomalení změn vliv na hodnocení konkrétních dokumentů, je to založeno na porovnávání jejich věku vzhledem k věku ostatních dokumentů na webu.
Bezvýznamné Částečná shoda

Používání přesměrování

Průměr 1.46 | Std. Odchylka 0.75
Používání přesměrování jako 301(trvale) a 302(dočasně), může mít dopad na hodnocení založeném na jejich frekvenci. Webům, které byly nedávno přesměrovány z jiného webu mohou vyhledávače méně důvěřovat.
Bezvýznamné Všeobecný souhlas

Velikost hostovaných dokumentů

Průměr 1.31 | Std. Odchylka 0.61
Relativní velikost hostovaných dokumentů na webu může pomoci vyhledávačům určit rozsah a typ webu - například, jestli velké množství dokumentů jsou extrémně dlouhé vědecké práce. Může to být použito pro ty typy vyhledávání, které to vyžadují.
Bezvýznamné Všeobecný souhlas

Posuny v častosti změn hostovaných dokumentů

Průměr 1.15 | Std. Odchylka 0.53
Průměrná častost změn všech dokumentů no webu může být použita k získání informací o změnách a updatech dříve nalezených dokumentů. To může pomoci určitým dokumentům být lépe nebo hůře hodnocen proti jinému externímu nebo na webu umístěnému dokumentu.

Faktory ovlivňující hodnotu odkazu:

Tyto faktory ovlivňují sílu, relevanci a efekt na zvýšení hodnocení stránky, který odkaz nese když odkazuje na dokument. Všechny odkazy jsou ovlivněny nejen těmito faktory ale také mnoha faktory vztahujícími se k celé stránce nebo webu.

Zobrazit s komentáři přispivatelů - anglicky
   

Název faktoru

Popis

Velký význam Průměrná shoda

Text odkazu

Průměr 4.46 | Std. Odchylka 0.93
Fráze, slova, uspořádání a délka textu odkazu je jeden z nejhlavnějších faktorů započítávaný hlavními vyhledávači do hodnocení. Jedinečný text odkazu pomáhá webu umístit se lépe pro to konkrétní slovo/frázi ve vyhledávačích.
Velký význam Průměrná shoda

Externí odkazy na odkazující stránku External Links to Linking Page

Průměr 3.92 | Std. Odchylka 0.92
Externí odkazy, které odkazují na dokument mohou mít silný efekt na sílu a důležitost odkazů z toho dokumentu na ostatní dokumenty.
Velký význam Hodně rozporuplné

Celková popularita webu

Průměr 3.85 | Std. Odchylka 1.41
Celková odkazová popularita webu ovlivňuje hodnotu všech odkazů v dokumentech na webu. Hodně odkazované weby budou předávat větší hodnotu v jejich odkazech než weby, jejichž popularita je nízká.
Velký význam Poněkud rozporuplné

Oblíbenost webu v tematické skupině

Průměr 3.77 | Std. Odchylka 1.25
Jak již bylo zmíněno dříve, tematické skupiny tvořené weby s podobným námětem odkazující, které na sebe navzájem odkazují mohou pozitivně ovlivnit hodnocení dokumentu v této "komunitě". Taktéž odkazy z těchto dokumentů/webů mohou mít větší váhu pro vyhledávače. Odkaz z webu/stránky která je mimořádně dobře provázaná odkazy s tematickou skupinou může mít velkou hodnotu.
Velký význam Částečná shoda

Text těsně obklopující odkaz

Průměr 3.54 | Std. Odchylka 0.84
Vedle aktuálního textu odkazu, se provádí analýza i textu těsně obklopujícího daný odkaz. To platí víc pro odkazy přímo v obsahu než pro ty umístěné mimo hlavní obsah oblasti. V případě seznamů odkazů, se tedy analyzuje i popis odkazů na dokument/web.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Text všech odkazů na stránku/web

Průměr 3.46 | Std. Odchylka 1.28
Text všech odkazů na dokument může ovlivnit jejich relevanci. Odkazy mohou přímo přenášet hodnotu textu odkazu na stránky/weby na které odkazují.
Střední význam Průměrná shoda

Umístění odkazující stránky ve struktuře webu.

Průměr 3.31 | Std. Odchylka 1.07
Umístění odkazující stránky ve struktuře stránky může mít dopad na její efekt. Například odkaz ze stránky, která je zapadlá 4-5 úrovní od home page nebude tak hodnotný jako odkaz přímo z homepage nebo na stránky přímo z ní odkazované.
Střední význam Všeobecný souhlas

Příbuznost odkazujícího webu s cílovým webem

Průměr 3.00 | Std. Odchylka 0.56
Příbuznost mezi weby skrz vzájemné odkazování, sdílený hosting, sdílené nebo podobné doménové registrační údaje nebo další metody mohou mít dopad na hodnotu odkazu z dokumentů na jednom webu na jiný, příbuzný (typicky tlumením jejich účinnosti). Vyhledávače to dělají kvůli omezení tak zvaného

"incestual" linking

- odkazování ze stránek spravovanou stejným člověkem nebo z webů, jejichž odkazy nejsou kontrolovány autorem.
Střední význam Hodně rozporuplné

Používání rel=nofollow atributů

Průměr 3.00 | Std. Odchylka 1.36
Nonfollow atribut říká vyhledávačům, že odkaz, který obsahuje tento atribut kontrolován autory webu. Typicky to znamená, že odkaz nebyl odsouhlasen a mohl tudíž být vytvořen návštěvníkem stránky nebo dokonce automatickým spamovacím robotem.
Střední význam Částečná shoda

Text na odkazující straně

Průměr 2.92 | Std. Odchylka 0.83
Kvalita a rysy, které mohou ovlivnit analýzu textu stránky také ovlivňují hodnotu odkazů z té stránky a váhu a relevanci vzhledem k jednotlivým námětům, frázím nebo výrazům.
Střední význam Částečná shoda

Sémantické vztahy odkazující stránky

Průměr 2.92 | Std. Odchylka 0.83
Vztahy tematu a obsahů textu odkazující a cílové stránky jsou brány v úvahu při určování relevance a hodnoty odkazu.
Střední význam Průměrná shoda

Věk odkazu

Průměr 2.85 | Std. Odchylka 1.03
Dřívější přítomnost odkazu v dokumentu může být brána v úvahu při zjišťování jeho hodnoty. Starším odkazů vyhledávače obvykle dávají větší hodnotu, než novým.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Bezvýhradný důvěra webu Implicit Trust of Site

Průměr 2.77 | Std. Odchylka 1.12
Spekuluje se o tom, že některé weby mají zajištěnu protekční důvěru vyhledávačů. Odhaduje se, že by to mohly být weby CNN.com, DMOZ.org a Whitehouse.gov ale je to čistě hypotetické a neplatí to pro všechny vyhledávače. Odkazy z těchto webů mohou mít speciální váhu a sílu ovlivňující hodnocení, přesto pravděpodobně nikdy nebude možné správně určit jejich množství.

There is speculation that some websites have gained the implicit trust of search engines. Educated guesses on their identities range from places like CNN.com to DMOZ.org to Whitehouse.gov, all in varying degrees, and all purely hypothetical, unknown in truth to all but a few engineers. Links from these sites may carry special weight and rank boosting power, although it will probably never be possible for SEOs to correctly identify or quantify them.

Střední význam Poněkud rozporuplné

Další externí nebo interní odkazy na stránce

Průměr 2.69 | Std. Odchylka 1.14
Interní nebo externí odkazy v dokumentu mohou ovlivnit hodnotu odchozích odkazů z té stránky buď pozitivně nebo negativně, podle kvality odkazovaných dokumentů a jejich obsahů.
Střední význam Průměrná shoda

Sdílená IP adresa nebo C-Block Address

Průměr 2.62 | Std. Odchylka 0.92
Když web sdílí IP adresu nebo C-Block Address se stránkou, která je cílem odkazu, odkazy v dokumentu mohou být částečně nebo úplně znehodnoceny.
Malý význam Všeobecný souhlas

Relevantní výrazy použité v odkazech na stránku

Průměr 2.54 | Std. Odchylka 0.63
Když jsou on-topic výrazy často použity na odkazující stránce, může to ukazovat vyhledávačům že ten odkaz je velice relevantní vzhledem k textu stránky. Rovněž když odkaz je naprosto off-toppic vzhledem k obsahu stránky, tento odkaz může mít menší váhu.
Malý význam Průměrná shoda

Hodnota všech externích odkazů na web/dokument

Průměr 2.38 | Std. Odchylka 0.92
Počet odkazů vedoucích na odkazující dokumentu nebo web hostící ten dokument mohou silně ovlivnit sílu odkazu z toho dokumentu buď pozitivně nebo negativně.
Malý význam Hodně rozporuplné

Domény

Průměr 2.38 | Std. Odchylka 1.39
Doména webu může mít dopad na hodnotu jejích odkazů - Odkazy z .edu, .gov & .mil mají větší váhu než obyčejné komerční dokumenty (.com, .biz, .net a další).

The extension of a site may impact the value of its links - .edu, .gov & .mil have all been surmised to carry stronger weight in their links than ordinary commercial documents (.com, .biz, .net, etc.).

Malý význam Průměrná shoda

Vztahy odkazů mezi weby Link Relationships Between Sites

Průměr 2.31 | Std. Odchylka 0.91
Když dva weby odkazují na jeden cizí dokument, může být hodnota těchto odkazů snížena částečně, nebo úplně.

If two websites link to one another's documents, subsequent links between the two or to a third party site which the other has already linked to may reduce the value of the link partially or fully.

Malý význam Průměrná shoda

Existence odkazu na jiných stránkách webu

Průměr 2.15 | Std. Odchylka 0.95
Když odkaz na dokument už existuje na jiných dokumentech odkazujícího webu, další odkazy z jiných stránek webu nemusí být tak hodnotné, nebo mohu být ignorovány úplně.
Malý význam Průměrná shoda

Poměr změn obsahu na odkazující stránce

Průměr 2.15 | Std. Odchylka 1.10
Poměr nového obsahu a změn obsahu v dokumentu mohou ovlivnit na hodnotu odchozích odkazů. Čerstvé a často updatované dokumenty mohou mít větší hodnotu než starší dokumenty. Starší dokumenty mohou naproti tomu nabízí více stabilní, důvěryhodnější odkazy, to záleží jak vyhledávače vidí tyto data.
Malý význam Hodně rozporuplné

Umístění odkazu na stránce

Průměr 2.15 | Std. Odchylka 1.35
Odkaz, který je vizuálně víc nahoře na dlouhé stránce, může být hodnocen lépe, záleží to na formátu stránky a vizuální vzdálenosti ostatních odkazů.
Malý význam Hodně rozporuplné

Updaty/změny odkazu

Průměr 2.15 | Std. Odchylka 1.35
Updaty nebo změny odkazu samotného jako jsou změny title, textu odkazu, umístění odkazu v dokumentu nebo dokumentu na který ukazuje mohou být faktory ovlivňující jeho váhu a relevanci.
Malý význam Poněkud rozporuplné

Vizuální tagy ovliňující text odkazu

Průměr 1.69 | Std. Odchylka 1.14
Bold, Hx a další tagy zvýrazňující vizuální důležitost odkazu mohou být použity k určení, jestli může být hodnota odkazu větší než hodnota ostatních odkazů na stránce.
Malý význam Průměrná shoda

Title odkazu

Průměr 1.54 | Std. Odchylka 1.08
Title atribut odkazu může být použit některými vyhledávači jako faktor při hodnocení relevance nebo hodnoty odkazu. Tento faktor může být důležitější když text odkazu nejsou slova(např. šipka -> nebo "klikni zde").

URL, hostingové, technické a faktory na straně serveru:

Tyto faktory ovlivňují hodnocení dokumentu v technických oblastech, důvěryhodnosti a dostupnosti pro indexování/procházení vyhledávacími roboty.

Zobrazit s komentáři přispivatelů - anglicky
 

Jméno faktoru

Popis

Velký význam Hodně rozporuplné

Dostupnost dokumentu

Průměr 4.31 | Std. Odchylka 1.32
Nedostupnost dokumentu může být způsobena chybami 404, výpadky serveru, vyžadování plug-inů nebo dalšími technickými problémy. Nedostupnost může být také způsobena používáním URL redirektů, které vyhledávací roboti nemohou následovat, skrýváním obsahu za select formuláře, javascript nebo další pro roboty nepřekonatelnou formu navigace.
Velký význam Průměrná shoda

Session ID Variables

Průměr 3.62 | Std. Odchylka 1.08

Session variables can produce hazardous search rankings as duplicates of a URL's contents are indexed hundreds or thousands of times, diluting the incoming links and ranking power of the page as a stand-alone document.

Střední význam Hodně rozporuplné

Použití Noarchive/NoIndex & robots.txt

Průměr 3.31 | Std. Odchylka 1.54
Noarchive a noindex příkazy říkají vyhledávačům, aby nezařazovaly stránku do svého indexu nebo neukládali její obsah. To může mít dopad na hodnocení webu pro ten obsah vyhledávače nemohou hodnotit obsah, který neznají. Robots.txt může být použit pro předání těchto příkazů.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Dynamické parametry v URL

Průměr 3.23 | Std. Odchylka 1.19
Mnohonásobné parametry v dynamické URL mohou často znamenat, že vyhledávací robot ignoruje ten dokument. Doporučuje se omezit parametry na 2, lépe na 1, tak je roboti lépe prolezou.
Střední význam Průměrná shoda

Používání rámců

Průměr 3.15 | Std. Odchylka 1.10
Rámce mohou mít dopad na mnoho se SEO souvisejících problémů jako oddělené URL, které mohou znehodnotit odkazy přicházející na stránku(y) a zmenšit velikost hodnocení jednotlivých dokumentů. Jsou zde technická řešení jako CSS, která mohou udělat stránky podobné těm s rámci, ale klasické HTML rámce jsou velmi obtížně hodnotitelné ve vyhledávačích.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Provozuschopnost hostingu

Průměr 3.00 | Std. Odchylka 1.18
Když je hosting webu poruchový a často nevrací stránky, vyhledávače mohou znehodnotit hodnocení dokumentů na webu nebo hůře, nemusí zaindexovat mnoho stránek. Spolehlivý provoz může mít opačný efekt, engendering the site to search engines via its accessibility
Střední význam Hodně rozporuplné

Geografické umístění hostingu

Průměr 2.54 | Std. Odchylka 1.39
Poloha hostingu může hrát malou roli v určení jazykové, nebo státní příslušnosti cílení a významnost ve vyhledávačích.
Malý význam Poněkud rozporuplné

Předkládání obsahu podle IPIP-Based Content Delivery

Průměr 2.08 | Std. Odchylka 1.21
Přestože je to těžko zjistitelné, vyhledávače zjišťují, jestli web nemění obsah podle IP návštěvníka. Když to zjistí, často zato penalizují nebo znehodnocují web ve výsledcích.

Although difficult to detect, search engines finding evidence of IP-based content delivery on a website are likely to penalize or devalue that site in the results.

Malý význam Částečná shoda

Registrační údaje domény

Průměr 1.69 | Std. Odchylka 082
Registrační údaje domény mohou být použity vyhledávači a identifikování spamerů nebo narušitelů pravidel a snížit nebo penalizovat hodnotu jejich webů v SERPs.
Malý význam Částečná shoda

Délka zaregistrování domény

Průměr 1.62 | Std. Odchylka 0.74
Dálka zaregistrování domény se zaznamenává pro možnost použití při určování platnosti nebo důvěryhodnosti webu. Dřívěji zaregistrovaný web může být považován za důvěryhodnější.
Bezvýznamné Všeobecný souhlas

Délka URL

Průměr 1.46 | Std. Odchylka 0.63
Celková dálka URL může být použita při posuzování důvěryhodnosti nebo hodnoty - dlouhé URL mohou být považovány za nepoužitelné a bývají častěji spamem.
Bezvýznamné Průměrná shoda

Přítomnost robots.txt

Průměr 1.31 | Std. Odchylka 1.07
Existence robots.txt ukazuje, že crawling a caching je dovolený a může ovlivnit nějaký z hlavních vyhledávačů.

Škodlivé hodnotící faktory:

Tyto faktory mohou negativně ovlivňují hodnocení ve vyhledávačích. To zahrnuje výslovně zakázané aktivity a ty, které mohou zničit pověst nebo hodnocení založené na jejich důvěry, kvality nebo relevance vstupů.

These metrics measure certain factors that are perceived to negatively affect rankings in the search engines. These include specifically prohibited activities and those that can damage reputation or ranking based on their lowering of trust, quality or relevance inputs.

Zobrazit s komentáři přispivatelů
   

Jméno faktoru

Popis

Velký význam Průměrná shoda

Keyword Spamming

Průměr 3.69 | Std. Odchylka 0.91
Používání přílišného množství klíčových slov a frází může negativně ovlivnit hodnocení
Velký význam Poněkud rozporuplné

Různý obsah Delivery Disparities

Průměr 3.54 | Std. Odchylka 1.22
Jedna z nejvíce penalizovaných taktik používaných mazanými a lstivými optimalizátory i nevědomými kodéry je oddělené předkládání obsahu. To se může dít pomocí user-agent, IP adresy, geografického umístění nebo jiných faktorů a znamená předkládání jiného obsahu pro jiné uživatele. Když jiní uživatelé (vyhledávací roboti) tento proces odhalí, může to mít za následek tvrdý bann nebo znehodnocení ve výsledcích.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Duplicitní obsah

Průměr 3.38 | Std. Odchylka 1.15
Převládající zdroj nízkého hodnocení webu je, duplikování velkého množství webů nebo obsahů stránek na jiných webech/stránkách, což může být škodlivé pro jeden, nebo oba zdroje. Zdali tato duplicita porušuje autorská práva nebo je neúmyslná má jen málo co dělat s tím, jak to vyhledávače hodnotí a zapisují do seznamů duplicitní obsah.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Canonical Issues

Průměr 3.31 | Std. Odchylka 1.20
Velmi nebezpečný a častý problém mnoha webů je existence duplicitních URL. Například url.com a www.url.com a www.url.com/index.html všechny se stejným obsahem, dostávají odkazy na každý typ URL zvlášť a jsou vyhledávači indexovány jednotlivě, to může negativně ovlivnit hodnocení jedné původně zamýšlené strany s obsahem.
Střední význam Průměrná shoda

Odkazové spamování

Průměr 3.23 | Std. Odchylka 1.05
Odkazy získané automatický spamování komentářů nebo návštěvnických knih, hexcode submissions nebo dalšími, méně hanebnými metodami nebo nepřirozenými či automatickými metodami (nebo vyhledávači chápané jako takto získané) mohou snížit hodnocení jednotlivých stránek nebo celého webu.
Střední význam Částečná shoda

Odkazování na "špatné sousedy"

Průměr 3.08 | Std. Odchylka 0.73
Odchozí odkazy z webu mohou ukazovat na nízkou kvalitu dokumentu, nebo hůře, účast v manipulačních nebo odkazových systémech. Vyhledávače jsou známy tvrdou penalizací těchto taktik, dokonce banují některé weby za první přestupek.
Střední význam Hodně rozporuplné

Nezákonný obsah

Průměr 3.00 | Std. Odchylka 1.47
Obsah, který porušuje místní, regionální, národní, nebo mezinárodní zákony (nejčastěji dětská pornografie, pomlouvání nebo podpora kriminálních nebo teroristických aktivit) může být vyhledávači banován.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Nevalidní kód

Průměr 2.85 | Std. Odchylka 1.17
Používání kódu, který je nečitelný nebo neprostupný pro vyhledávací roboty, je nekonečněkrát přesměrováván nebo používání dalších hazardních technik může ovlivnit hodnocení přímo nebo kvůli nemožnosti indexování stran vyhledávači.
Střední význam Částečná shoda

Únos URL URL Hijacking

Průměr 2.69 | Std. Odchylka 0.72

URL Hijacking includes the infamous use of 302 re-directs to assume control via the search results of a well listed domain. This issue can cause ranking issues over the short term for the hijacked site and long term potential problems for the hijacking site should the attempt be discovered.

Střední význam Poněkud rozporuplné

Neetické praktiky

Průměr 2.62 | Std. Odchylka 1.21
To může mít velký rozsah v definicích vyhledávačů, ale zahrnuje to poskytování nepravdivých informací, oblíbených v nekalých obchodních praktikách, podvádění nebo používání podvodných metod pro zvýhodnění vašich stránek, obchodů, indexování a dalších.
Střední význam Poněkud rozporuplné

Neplatné odkazy

Průměr 2.54 | Std. Odchylka 1.28
Odkazování na dokumenty nebo URL které vracejí 404 může negativně ovlivnit hodnocení těchto odkazujících dokumentů nebo celých webů ve vyhledávačích.
Malý význam Poněkud rozporuplné

"Nebezpečný" obsah

Průměr 2.46 | Std. Odchylka 1.15
Obsah, který je shledán "nebezpečný" pro mládež může být penalizován nebo vyřazen z normálních výsledků hledání.

Poznámka: Toto představuje můj (randfish) názor a názor těch, kteří zkontrolovali tento dokument včetně přispivatelů z SEOChatu - anglicky a kolegů ze světa SEO, kteří přispěly přes e-mail.

Speciální dík patří (vedle přispivatelů) následujícím :